17 July 2012

Mengenal Apa Itu Mantera

Mantera banyak digunakan oleh para dukun dan paranormal yang
sebenarnya tak perlu kita percayai agar tidak terjerumus dalam
kesyirikan, namun tidak ada salahnya kalau kita mengenal apa itu
mantera sebagai pengetahuan.
Mantera adalah kalimat-kalimat atau susunan kata-kata yang mengandung
makna atau kekuatan gaib yang diucapkan pada waktu dan tempat tertentu
dengan maksud untuk menambah atau menimbulkan kekuatan pada orang yang
mengucapkannya. Tiap pekerjaan mempunyai mantera tersendiri. Mantera
dianggap sebagai permulaan kesusastraan lisan. Orang yang bertugas
mengucapkan mantera pada tiap-tiap upacara dinamakan Pawang.

No comments: